Ghidul IWGDF

ghidul iwgdf

Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic (IWGDF) a fost înființat în 1996 și este compus din experți din aproape toate disciplinele medicale implicate în îngrijirea pacienților cu diabet și a afecțiunilor piciorului.
IWGDF are drept obiectiv să prevină, sau cel puțin să reducă efectele afecțiunilor piciorului diabetic, prin elaborarea și actualizarea constantă a ghidurilor internaționale de orientare a activității cadrelor medicale, implicate în îngrijirea piciorului diabetic.

În 1999, IWGDF a publicat prima versiune a „Poziției comune internaționale privind piciorul diabetic” și a „Ghidurilor practice privind abordarea și prevenirea complicațiilor piciorului diabetic”. Această publicație a fost tradusă în 26 de limbi și s-au distribuit peste 100.000 de exemplare la nivel global.

Definiții și criterii

În managementul piciorului diabetic sunt implicate mai multe discipline, iar existența unui vocabular comun este esențială pentru o comunicare eficientă. Prin urmare, pe baza unei analize a literaturii de specialitate, IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot) a elaborat un set de definiții pentru documentele noastre, definiții care propunem să fie folosite în practica de zi cu zi.

Elaborarea unei poziții comune globale bazate pe date medicale

Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic (IWGDF) publică și actualizează Orientările Practice din 1999 încoace. Actualizările din 2015 se bazează pe consultarea sistematică a literaturii de specialitate, iar recomandările sunt formulate cu ajutorul sistemului GRADE (Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation).

Ghid IWGDF privind intervențiile în domeniul încălțămintei și al atenuării presiunii în vederea prevenirii și vindecării ulcerelor piciorului la pacienții bolnavi de diabet

Ulcerele piciorului constituie o complicație majoră a diabetului zaharat și sunt asociate cu rate crescute ale morbidității și ale mortalității, precum și cu costuri mari. În consecință, prevenirea și tratamentul adecvat al acestor ulcere sunt de importanță majoră.

Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor piciorului la persoanele cu diabet

În ultimele decenii, odată cu creșterea prevalenței diabetului, a crescut și frecvența complicațiilor la nivelul piciorului, inclusiv a infecțiilor. Apariția unei infecții la nivelul piciorului este asociată cu rate considerabile de morbiditate, inclusiv disconfort, calitate fizică și mintală a vieții redusă, nevoia de consultații medicale, îngrijire a plăgilor, antibioterapie și, adesea, intervenții chirurgicale.

Ghid IWGDF privind diagnosticarea, prognosticul şi abordarea bolii arteriale periferice la pacienţii care suferă de diabet și care prezintă ulcere ale piciorului

Boala arterială periferică (BAP) are o incidenţă mai mare în rândul pacienţilor cu diabet şi aproximativ jumătate din pacienţii cu ulcer al piciorului diabetic prezintă concomitent şi BAP. Când cadrele medicale stabilesc diagnosticul unei BAP, acestea trebuie să ia în calcul potenţialele efecte adverse ale acestei boli asupra vindecării unui eventual ulcer şi riscul de amputaţie.

Ghid IWGDF privind prevenirea ulcerelor piciorului la persoanele care suferă de diabet și care prezintă risc crescut

În majoritatea țărilor cu sisteme medicale dezvoltate, doar pacienții cu risc de ulcerație pot primi asistență financiară pentru îngrijirile medicale în scop profilactic ale piciorului. De aceea, în acest ghid sunt incluse doar intervențiile care urmăresc în mod specific prevenirea ulcerelor la pacienții cu risc.

Ghid IWGDF pentru intervenții de îmbunătățire a vindecării ulcerelor cronice ale piciorului diabetic

După finalizarea celei mai recente dintre cele trei analize sistematice întreprinse în ultimii zece ani sub egida IWGDF, autorii au redactat un ghid privind utilizarea intervențiilor de îmbunătățire a vindecării ulcerelor piciorului diabetic, bazându-se pe datele adunate în toate cele trei analize. Ghidul se bazează pe sistemul GRADE de clasificare a calității probelor și a gradului de certitudine al recomandărilor.

Prevenirea și gestionarea problemelor piciorului la pacienții cu diabet: o sinteză a Ghidului pentru practica de zi cu zi

În prezenta „Sinteză a ghidului pentru practica de zi cu zi” se descriu principiile de bază ale prevenirii și tratamentului afecțiunilor piciorului la persoanele cu diabet. Această sinteză se bazează pe Ghidul din 2015 al Grupului internațional de lucru privind piciorul diabetic (IWGDF).